Ordinul nr. 1764/2019 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate

LISTA
privind termenele de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate

 

Grupe de servicii

Codul serviciului

Denumirea serviciului

Termen1) (zile lucrătoare)

Termen în regim de urgență (zile lucrătoare)

Referințe

 

Capitolul 1. Avize, recepții și furnizare de date

 
 

Avize și recepții tehnice

1.1.1.

Aviz începere lucrări

7

2

 
 

1.1.2.

Recepția tehnică pentru lucrări de măsurători terestre

15

5

 
 

1.1.3.

Recepția tehnică pentru lucrări de geodezie, fotogrammetrie, cartografie și a documentelor cartografice de uz public

20

10

 
 

Furnizare date de cadastru, geodezie și cartografie

1.2.1.

Hărți și planuri (raster)

3

1

 
 

1.2.2.

Ortofotoplan 1 px ≤ 20 cm

3

1

 
 

1.2.3.

Ortofotoplan 20 cm < 1 px < 50 cm

3

1

 
 

1.2.4.

Ortofotoplan 1 px ≥ 50 cm

3

1

 
 

1.2.5.

Coordonate altimetrice, planimetrice și 3D

3

1

 
 

1.2.6.

Înregistrări GNSS de la o stație permanentă

1

 
 

Capitolul 2. Servicii de cadastru și publicitate imobiliară

 
 

Prima înregistrare

2.1.1.

Recepție cadastrală și înființare carte funciară

18

6

 
 

2.1.2.

Recepție cu alocare număr cadastral

11

4

 
 

2.1.3.

Înființare carte funciară

11

4

 
 

Dezlipire/Alipire

2.2.1.

Recepție dezlipire/alipire

7

3

 
 

2.2.2.

Înscriere dezlipire/alipire

7

3

 
 

Intabulare

2.3.1.

Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor juridice

7

2

 
 

2.3.2.

Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor fizice

7

2

 
 

2.3.3.

Înscriere ipotecă/privilegiu

2

1

 
 

Notare/Radiere

2.4.1.

Notare/Radiere în/din cartea funciară

4

2

 
 

Rectificare

2.5.1.

Îndreptare eroare materială (include repoziționarea imobilului)

1

 
 

2.5.2.

Reconstituire carte funciară

3

1

 
 

Actualizare

2.6.1.

Înscriere construcție

15

5

 
 

2.6.2.

Extindere/Radiere construcții

15

5

 
 

2.6.3.

Actualizare informații tehnice

15

5

 
 

2.6.4.

Anulare operațiuni cadastrale

10

3

 
 

Informare

2.7.1.

Consultare documente din arhivă

1

 
 

2.7.2.

Extras de carte funciară pentru informare on-line

Nota 2)

 

Extras de carte funciară pentru informare la registratura BCPI

2

1

 
 

2.7.3.

Extras de carte funciară pentru autentificare on-line

Nota 2)

 

Extras de carte funciară pentru autentificare la registratura BCPI

2

1

 
 

2.7.4.

Certificat de sarcini

4

2

 
 

2.7.5.

Copii certificate ale documentelor din arhivă

2

1

 
 

2.7.6.

Certificat privind identificarea numărului topografic, cadastral și de carte funciară după numele/denumirea proprietarului

10

3

 
 

2.7.7.

Extras din planul cadastral

3

1

 
 

2.7.8.

Certificat privind înscrierea imobilului în evidențele de cadastru și carte funciară, după datele de identificare ale acestuia (județ, localitate, stradă, număr)

10

3

 
 

2.7.9.

Referat consultare registru proprietari la nivel național

18

6

 
 

Capitolul 3. Servicii furnizate în baza unui abonament

 
 

TopRo5 1:5000 ROMPOS

3.1.1.

Servicii de vizualizare (WMS)

5

2

 
 

3.1.2.

Servicii poziționare GNSS în timp real

1

 
 

Conținutul cărții funciare

3.1.3.

Copie de carte funciară on-line

Nota 2)

 

3.1.4.

Nota 2)

 

3.1.5.

Extras de carte funciară pentru informare on-line

Nota 2)

 

3.1.6.

Nota 2)

 

Capitolul 4. Autorizarea persoanelor care efectuează lucrări de cadastru

 
 

Autorizare

4.1.1.

Autorizarea persoanelor fizice

30

Nota 3)

 

4.1.2.

Autorizarea persoanelor juridice

30

 

4.1.3.

Modificare/Eliberare duplicat al certificatului de autorizare

30

1) În situația prestării unor servicii pentru întreaga unitate administrativ-teritorială, termenele se vor prelungi la solicitarea oficiului teritorial, cu acordul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

2) Serviciile care sunt înregistrate on-line se furnizează de îndată dacă informația este disponibilă în mediul electronic.

3) Termenul se calculează de la data comunicării rezultatelor finale ale comisiei de autorizare, nu de la data înregistrării cererii de autorizare.