Declaratii avere  
   
Marta COSTAN Șef Serviciu Cadastru 
Andreea MARIȘ Șef Birou Înregistrare Sistematică 
Gheorghe MELENCIUC Șef Birou Avize și Recepții
Elena AVRAM Șef Birou Juridic Resurse Umane Secretariat și Petiții
Anca Ionela HĂLMĂGEAN BUGARIU  Șef Birou/Registrator Coordonator BCPI Arad
Titiana Florica RĂNOIU Șef Birou/Registrator Coordonator BCPI Gurahonț 
Gabriel Aurel HORGA Membru POR
Ciprian Vasile POPA Membru POR
Simona Anca TRIFA Membru POR
Cristiana Madalina URS Membru POR
   
Declaratii interese  
   
Marta COSTAN Șef Serviciu Cadastru 
Andreea MARIȘ Șef Birou Înregistrare Sistematică 
Gheorghe MELENCIUC Șef Birou Avize și Recepții
Elena AVRAM Șef Birou Juridic Resurse Umane Secretariat și Petiții
Anca Ionela HĂLMĂGEAN BUGARIU  Șef Birou/Registrator Coordonator BCPI Arad
Titiana Florica RĂNOIU Șef Birou/Registrator Coordonator  BCPI Gurahonț 
Gabriel Aurel HORGA Membru POR
Ciprian Vasile POPA Membru POR
Simona Anca TRIFA Membru POR
Cristiana Madalina URS Membru POR