Persoană desemnată în relațiile cu presa/societatea civilă: Poschină Nicoleta Ancuța- tel 0257256144 interior 106