CERERE eliberare EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE (este necesara cunoasterea de catre deponent a numarului de carte funciara sau a numarului cadastral).

 

CERERE pentru eliberarea unui CERTIFICAT DE SARCINI

CERERE eliberare certificat privind înscrierea imobilului în evidenţele de cadastru şi carte funciară, conform datelor de identificare ale imobilului –localitatea, strada, nr. postal, nr. titlu de proprietate, nr. tarla, nr. parcelă, după caz.

CERERE eliberare certificat privind identificarea numărului de carte funciară şi a numărului cadastral/topografic al/ale imobilului/imobilelor după numele/denumirea proprietarului

CERERE copii certificate ale documentelor din arhiva

CERERE anulare numar cadastral

 

Plata tarifelor aferente serviciilor de cadastru si publicitate imobiliară furnizate de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad se poate face prin virament bancar sau prin mandat poștal in contul deschis la Trezoreria Arad

Cont IBAN: RO70TREZ021501503X024650

Cod de Identificare Fiscală: 9700563
Beneficiar: Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad sau OCPI Arad.
Adresă: Splaiul General Gheorghe Magheru, nr. 13, Arad, Judetul Arad, Cod postal: 310329

De asemenea, se poate utiliza platforma online e-payment (epay.ancpi.ro) pentru furnizarea rapida a extraselor de carte funciara pentru informare si a extraselor din planul cadastral.