• Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001 –D-nul Sebastian Liviu Ciorba tel -0257256144 int 103
  • Formulare conform Legii 544/2001 – Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
  • Modalitatea de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informatiile de interes publice
    1. Art.22 alin. 1-5 din Legea nr.544/2001 din 12/10/2001, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 663 din 23/10/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
    2. Art.32, 33, 36 din Hotararea Guvernului nr.123/2002 din 07/02/2002, publicat in

    Monitorul Oficial, Partea I nr. 167 din 08/03/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.


23.01.2024 – Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2023


01.02.2023 – Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2022