Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad

Este o instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea ANCPI.

O.C.P.I. Arad controlează și îndrumă toate activitățile privind:

  •  Cadastru: Sistem unitar de evidenta tehnica, economica si juridica prin care se realizeaza identificarea, înregistrarea, reprezentarea pe harti si planuri a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al tarii indiferent, de destinatia lor si de proprietar.
  • Cartea funciara: inscrierea actelor si faptelor juridice referitoare la imobilele din judet (publicitatea imobiliara);
  • Geodezia/topografia:masuratori terestre de referinta pe teritoriul judetului; masuratori de corpuri de proprietate;
  • Cartografia: arhivarea si administrarea de harti si planuri.

 Termeni:

OCPIOficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Intabulare: Inscrierea dreptului de proprietate asupra unui imobil in Cartea Funciara.

Parcela: suprafata de teren, clar delimitata care are o singura categorie de folosinta, un numar cadastral si unul sau mai multi proprietari.

Cartea Funciara: Document autentic care contine totalitatea înscrisurilor privitoare la actele si faptele juridice referitoare la bunurile imobile.

Bun imobil: parcela de teren cu sau fara constructii.

Extras de informare: Documentul care reflecta situatia juridica a unui imobil, asa cum este înfatisata în cartea funciara la data eliberarii acestuia; se elibereaza oricarei persoane interesate; nu are termen de valabilitate si nu poate fi folosit pentru încheierea actelor notariale

Extras de autentificare: Documentul necesar pentru incheierea actului autentic care se elibereaza numai notarului in scopul incheierii actului notarial; are termen de valabilitate 5 zile iar eliberarea acestuia duce la blocarea automata a cartii funciare pe durata de valabilitate