Director:    Tatiana CLEPE

Șef Birou Juridic Resurse Umane Secretariat și Petiții: Elena AVRAM

Șef Birou Economic: Gabriela Mirabela BIBE

Șef Serviciu Cadastru: Andreea MARIȘ

Șef Serviciu Publicitate Imobiliară: Savin BATINAȘ

Șef Birou Înregistrare Sistematică: Gheorghe Mădălin ȘANDRU

Șef Birou Avize și Recepții: Marta COSTAN

Șef Birou/Registrator Coordonator BCPI Arad:  Anca Ionela HĂLMĂGEAN BUGARIU

Șef Birou/Registrator Coordonator  BCPI Gurahonț:  Titiana Florica RĂNOIU